Därför ska du ha en livförsäkring

En livförsäkring ger din familj ekonomisk ersättning om du går bort. En partner kan exempelvis ha råd att betala lånet på boendet om du har tecknat en sådan försäkring. Det är många som väljer att teckna en livförsäkring när det sker en stor händelse i livet som giftermål eller vid ett bostadsköp.

Det går att göra vissa saker för att din familj ska vara ekonomiskt trygg om du går bort. När det gäller ekonomiskt skydd är samhällets resurser begränsade och du kan inte alltid lita på att dina nära får den hjälp som behövs. För att du ska säkerställa att din partner och barn har det bra om du avlider kan du välja att teckna en livförsäkring. Ett tips är att teckna en livförsäkring från Gofido som är helt okomplicerad. Du behöver inte skicka in någon hälsodeklaration utan det enda du bekräftar vid teckningen av livförsäkringen är att du är arbetsför.

Livförsäkring är inget krav

En livförsäkring fungerar så att om du skulle dö betalas ett belopp ut i första hand till din sambo, registrerade partner eller make/maka. I andra hand är det arvingarna som får beloppet. En livförsäkring har ingen självrisk och den som tar emot pengarna behöver inte skatta för premien. Om du tecknar en livförsäkring förnyas den varje år till dess att du säger upp den. Du avgör helt själv om du vill teckna en livförsäkring. För att veta om en livförsäkring är bra att ha kan du fundera över vad som skulle hända om du gick bort. Fråga dig själv om familjen skulle klara ekonomin utan dig. Förutom livförsäkring finns det andra försäkringar och alternativ som kan hjälpa dina anhöriga om du går bort.

Skriv testamente

Om du går bort kommer din make eller maka ärva dig. Tänk på att sambor inte ärver varandra. Om du har en sambo kommer istället barnen att få dela på arvet. Om barnen är omyndiga och ett arv betalas ut kommer barnets förmyndare att förvalta arvet. Om du vill att din sambo ska ärva dig behöver du skriva ett lagligt testamente. Bröstarvingarnas laglott kan du dock aldrig testamentera bort.